Vizitka podjetja

dm drogerie markt d.o.o.
Litostrojska cesta 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 51 32 800


CENTER ZA POMOČ UPORABNIKOM (splošne informacije, spletna trgovina):

080 71 13
info@dm.si


POVEZAVE:

LinkedIn dm Slovenija: https://www.linkedin.com/company/dm-drogerie-markt-slo

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vpisa: 1/18342/00, mat. št.: 5606454, ID št. za DDV: SI14523833, znesek osnovnega kapitala: 3.000.000 EUR

Distribucijo ekoloških živil v Sloveniji kontrolira TÜV SÜD, SI-EKO-004.

Račun odprt pri: UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana, SI56 2900 0010 3050 717


Autorske pravice:

Vsebina in struktura spletne strani https://www.dm-drugzadrugega.si/ sta avtorsko zaščiteni. Brez predhodnega soglasja uredništva je prepovedano reproduciranje informacij ali podatkov, prepovedana je uporaba besedil, delov besedil ali slik. Podjetje dm drogerie markt d.o.o. (v nadaljevanju: »dm«) ne prevzema odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost in kakovost navedenih podatkov.

Vsakršna odgovornost za materialno ali nematerialno škodo, ki jo je povzročila uporaba ali neuporaba objavljenih podatkov oz. uporaba nepravilnih in pomanjkljivih informacij, je načeloma izključena, razen če je dokazano, da je dm namerno ravnal malomarno. dm se pri posrednem ali neposrednem sklicevanju na druge spletne strani (»povezave«) distancira od njihovih vsebin. Spletne strani, do katerih dostopate preko morebitnih povezav ali drugih spletnih strani niso dm-ove in dm ne more vplivati na njihove vsebine. Vsebine teh spletnih strani ne odražajo mnenja podjetja dm, temveč služijo le obveščanju in v danem kontekstu dodatnemu obveščanju. dm ne nosi odgovornosti za vsebine tujih spletnih strani, na katere se iz zgoraj navedenega razloga sklicuje. Odgovornost nosi izključno ponudnik posamezne spletne strani.

Top