SKUPAJ DRUG ZA DRUGEGA

Z družbeno odgovornostjo želi dm prispevati k družbi kot celoti, zato v okviru zakonskih in finančnih možnosti kontinuirano podpiramo projekte, namenjene skrbi za zdravje, zagotavljanju boljšega vsakdana ranljivih skupin v družbe ter spodbujanje pozitivnih sprememb v družbi.

Donacije, ki jih odobravamo, so v skladu z dejavnostmi in strategijo družbe, pri čemer dajemo prednost projektom, ki so še posebej pomembni za družbeno skupnost ter imajo trajne in trajnostne vrednosti.

Donacije

Top