SKUPAJ DRUG ZA DRUGEGA


{Skupaj drug za drugega}
Delovati kot zgled v skupnosti

Prizadevamo si za boljši svet, saj vemo, da le skupaj lahko življenje in okolje naredimo še lepše in boljše za vse. S skupnimi močmi vsi, kupci, zaposleni in partnerji dm, delamo dobro in koristno za skupnost. Tradicijo družbeno odgovornega poslovanja nadaljujemo tako, da vabimo vse zaposlene, stranke in partnerje, da skupaj v lokalnih skupnostih naredimo svet boljši za vse.

Skladno s filozofijo podjetja dm se nenehno srečujemo z izzivi, kako odgovarjati na potrebe in želje naših kupcev, zaposlenim omogočiti osebni razvoj in kako kot podjetje delovati zgledno, tudi s podporo z donacijami.

{Skupaj drug za drugega}

»Vedno je pravi čas, da storimo to, kar je prav.« Martin Luther King


V okviru pravnih in finančnih možnosti pomagamo skupnosti, posamezniku ali skupini oseb. Pomoč je zagotovljena ljudem, ki svojih potreb ne morejo zadovoljiti v okviru obstoječih ustanov (bolnišnic, rehabilitacijskih ustanov itd.).

Če ste registrirano neprofitno, nevladno društvo, zavod, center, dom, društvo, bolnišnica, zavetišče ipd. in želite, da vaš projekt podpremo, svojo vlogo oddajte prek dm obrazca za donacijo.


Kriteriji za izbiro donacije:

Obravnavali bomo samo prošnje, ki ustrezajo merilom spodaj:

​• v celoti izpolnjen spletni obrazec in po potrebi naknadno oddana zahtevana dokumentacija
• uravnoteženo razmerje med finančno vrednostjo in oceno koristnosti za posameznika, lokalno in/ali širšo družbeno skupnost, izboljšanje položaja ranljivih družbenih skupin, predvsem tistih, ki niso deležne drugih oblik podpore
• vpliv donacije na ozaveščanje javnosti o potrebi po družbenem udejstvovanju
• donacija mora biti uporabljena izključno za dogovorjeni namen

Na podlagi omenjenih kriterijev bodo izbrane donacije, s katerimi bo dm zagotovil vrsto podpore, ki bo ustrezala potrebam.


Na https://www.dm-drugzadrugega.si/ bomo objavljali vse aktualne informacije, datume, fotografije in poročila o aktivnostih oziroma dogodkih v fazi realizacije donacije.
Top